Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συγκροτήσεις Συνέλευσης Τμήματος ,Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση Τομέων

  1. Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος  με θέμα  « Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» 6ΔΔ346ΜΗ2Ι-ΕΨ8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  2. Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος  με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»ΩΖΞ046ΜΗ2Ι-ΨΡΨ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  3. Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος  με θέμα  « Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»6ΒΑΒ46ΜΗ2Ι-ΗΞ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  4. Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος  με θέμα  « Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»ΨΦΗ346ΜΗ2Ι-ΔΥΖ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
  5. Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος  με θέμα  « Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»9ΞΚΜ46ΜΗ2Ι-ΕΞΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο