Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ Γεωπονίας 2023-24

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application

Προκήρυξη 2023 -2024 

Μετάβαση στο περιεχόμενο