Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κοσμήτορα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο