Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία”

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Αναλυτικά η Προκήρυξη 2021 -22

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application.

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  https://www.hmu.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλέφωνο 2810-379472, email mscagro@hmu.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο