Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Γεωπονίας του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16, προκειμένου να καλύψει τις  εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος της Σχολής, κατά το ακαδ. έτος 2021-22. Η προκήρυξη αφορά την διδασκαλία μέρους των μαθημάτων σύμφωνα με τις παρακάτω ενότητες μαθημάτων:

  1. Ειδική Λαχανοκομία, Γενική Λαχανοκομία, Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας
  2. Συστηματική Βοτανική, Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά, Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων
  3. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Ι,  Γενική Δενδροκομία, Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες
  4. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας ΙΙ, Θρέψη φυτών-Γονιμότητα Εδαφών
  5. Διαγνωστική Φυτοπαθολογία-Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας, Ειδική Φυτοπαθολογία

Δείτε αναλυτικά την πρόκληση πατώντας ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο