Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 21 Σεπτεμβρίου 2020 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ταυτότητας, δυο συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  https://www.hmu.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλέφωνο 2810-379472, e-mail mscagro@hmu.gr).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_χειμερινό_ 2020_21

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο