Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Βραβείων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρώτου Και Δευτέρου Κύκλου Της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Ακαδημαϊκού Έτους 2024

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να προκηρύσσει για το έτος 2024, πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθούν τέσσερα (4) βραβεία, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) έκαστο. Δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στα γνωστικά αντικείμενα της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή Word/pdf) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (info@entsoc.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΕ, (dperdikis@aua.gr και abarbetaki@yahoo.gr αντίστοιχα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Μαΐου 2024

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση που απαιτείται θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΕΕ

Αίτηση για βραβεία ΕΕΕ 2024 pdf

Αίτηση για bραβεία ΕΕΕ 2024 word

Μετάβαση στο περιεχόμενο