Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Προκήρυξη: 9ΥΜΖ46ΜΗ2Ι-ΝΚ3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_εντενταλμένων 2022_23_εαρινό

Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ

Πρόσφατα