Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 11774/Ζ1/ 05-02-2024 επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 εως και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΞΩΤ. 22-23 με ΑΔΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο