Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΓΕΠ

Απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θητεία από 01-09-2023 ΕΩΣ 31-08-2024: 6ΛΗΤ46ΜΗ2Ι-ΦΙ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΓΕΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο