Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρρύσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ετήσια θητεία, από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, και καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:00 έως 15:00. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους, μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού τους, στη Γραμματεία του Τμήματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat-agr@hmu.gr, το αργότερο, μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη έως τις 14:00 με υπογεγραμμένη αίτηση, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος. Παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα είναι δυνατή το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με την ηλεκτρονική αποστολή υπογεγραμμένης γραπτής δήλωσης προς τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο