Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΑΣΑΠ)» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΡΒΟΞ46ΜΗ2Ι-ΡΑ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ.ΕΑΣΑΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο