Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με επιδότηση από το ΕΣΠΑ Εαρινό Εξάμηνο 2023 – 2024 – Β΄ κύκλος αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει όλους τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ α) φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και β) φοιτητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» ΟΠΣ (MIS) 6004531 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027 για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, Β΄ κύκλος εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Η ανακοίνωση αφορά μόνο φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης (ΠΑ) κατά το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική με ημερομηνία έναρξης:

α) 1η Μαΐου ή 1η Ιουνίου ή 1η Ιουλίου 2024 για φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων,

β) 1η Μαΐου 2024 για φοιτητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του π. ΤΕΙ Κρήτης,

και ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως 31/10/2024.

Κατάθεση δικαιολογητικών από 20/3/2024 έως το αργότερο 12/4/2024 (για όλες τις παραπάνω ημερομηνίες έναρξης).

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο