Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών

  1. Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στη Συνέλευση του Τμήματος  Γεωπονίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΕΠ 6ΖΒΦ46ΜΗ2Ι-ΜΧΑ
  2. Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στη Συνέλευση του Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΕΠ 65ΤΦ46ΜΗ2Ι-Ε0Λ
  3. Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στη Συνέλευση του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΕΠ Ω8ΚΡ46ΜΗ2Ι-ΔΤΨ
Μετάβαση στο περιεχόμενο