Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι Σπουδές στο Τμήμα μας!

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 και η ακαδημαϊκή του λειτουργία ξεκίνησε από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το Τμήμα στοχεύει τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης, με βάση το νέο σύγχρονο 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και τις προσφερόμενες προς επιλογή Κατευθύνσεις όσο και στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση τους, με αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα αυτόνομων διδακτορικών διατριβών από τον Οκτώβριο 2019, αλλά και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στόχος του Τμήματος αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Κομβικό στοιχείο ποιότητας των σπουδών του Τμήματος είναι τα καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ, η συνεχής ενασχόλησή τους με την έρευνα, η στενή διασύνδεση με τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές δομές της Κρήτης και της Χώρας, αλλά και οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Αγροκτήματος της Σχολής, που ξεπερνά τα 300 στρέμματα στο campus του Ιδρύματος. Στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος  θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη δομή των σπουδών. Τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και το λοιπό Προσωπικό του Τμήματος, μπορούν να σας ενημερώνουν σε ότι χρειαστείτε.

Με την ολοκλήρωση των 5ετών σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου για να ανοίξουν κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικού, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, να στελεχώσουν ως γεωτεχνικό προσωπικό υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) σε Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους), να εργαστούν στην Εκπαίδευση, και σε ιδιωτικούς φορείς, ως γεωπόνοι/γεωργικοί σύμβουλοι παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα), σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή και σε ιδιώτες, σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο