Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.

 

 1. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που προσέρχονται στο ΕΛΜΕΠΑ για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες  κατά την εισαγωγή τους στο edupass θα πρέπει να συμπληρώσουν σωστά τον αριθμό της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και τον αριθμό μητρώου τους για τη διευκόλυνση στον έλεγχο των πιστοποιητικών.

 

Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών/τριών και παράλληλη επίδειξη:

 • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β’ 32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β’ 32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/χουσες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

 1. Φοιτητές/τριες που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

Οι συγκεκριμένοι/νες φοιτητές/τριες θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. 

Φοιτητές Φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass.

(π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δε διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα).

 1. Οι ανωτέρω φοιτητές /φοιτήτριες θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλης επίδειξης:
  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β’ 32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β’ 32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος
 2. Οι ανωτέρω φοιτητές/φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:
  • Την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
  • Την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid)
Μετάβαση στο περιεχόμενο