Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μήνυμα Προέδρου για αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από τους φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο αξιολόγηση του διδακτικού έργου του Τμήματος Γεωπονίας.  Η διεξαγωγή της διαδικασίας αποτελεί ευθύνη της ΟΜΕΑ του Τμήματος και εποπτεύεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΛΜΕΠΑ. Με την αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας επιδιώκεται η διαρκής  βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό.

Η συμπλήρωση των εμπιστευτικών αυτών ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική για το Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο. Οι  πληροφορίες που προκύπτουν αξιοποιούνται από τους διδάσκοντες και το Τμήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου.

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση όλων των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) εαρινού εξαμήνου 2021-2022 από τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας θα γίνει από την Δευτέρα 23/5 έως την Παρασκευή 27/5/2022.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημα θα συμπληρωθεί ανώνυμα με τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τους φοιτητές που θα παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα στείλει ανακοίνωση στους φοιτητές με το σύνδεσμο για το ερωτηματολόγιο του μαθήματος. Την ώρα του μαθήματος ο διδάσκων θα εισέλθει στην αίθουσα διδασκαλίας για να υπενθυμίσει στους φοιτητές την έναρξη της διαδικασίας και να τους γνωστοποιήσει τον κωδικό πρόσβασης (token) στο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια θα αποχωρήσει για 15 λεπτά από την αίθουσα. Παράλληλα, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει στους φοιτητές του μέσα από το eclass τον κωδικό πρόσβασης (token) για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μεταγενέστερα.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολουθείτε κατά το τρέχον εξάμηνο, καθώς και των αντίστοιχων διδασκόντων. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας και η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας δεν είναι δυνατή από κανέναν!

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ροδιτάκης Εμμανουήλ

Μετάβαση στο περιεχόμενο