Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηνιαία συνάντηση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ με τους φοιτητές

Η μηνιαία συνάντηση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ με τους φοιτητές του θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του zoom την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου στις 17.00.

Η συνάντηση αφορά μετακίνηση για σπουδές, πρακτική άσκηση, Lingua Cafe και Blended Intensive Courses στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Για να λάβετε τον σύνδεσμο στο zoom  κάνετε την εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/xJYrLALdhkZMk4TN7

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο