Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη ΔΕΠ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Χατζάκης Ηλίας

Τομέας Αξιοποίησης Φυσικών  Πόρων

Επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη λογισμικού υποστήριξης προληπτικών
ελέγχων υγείας με δυνατότητες εφαρμογής στον αγροτικό πληθυσμό».

Σπουδές: Πτυχίο Μαθηματικού ΕΚΠΑ.
ΜΔΕ πληροφοριακών συστημάτων ΕΑΠ.
Διδακτορικό δίπλωμα στην ανάπτυξη λογισμικού προληπτικού ελέγχου καρδιαγγειακής υγείας μαθητών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα εφαρμογών για προληπτικούς ελέγχους υγείας. Σχεδίαση, ανάπτυξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων και χωρικών βάσεων δεδομένων.

emailhatzakis@hmu.gr  τηλέφ: 2810 37 9881 

Μετάβαση στο περιεχόμενο