Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή των φοιτητών του 1ου εξαμήνου σε εργαστηριακές ομάδες

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των φοιτητών του Α’ εξαμήνου στις 5 εργαστηριακές ομάδες που δημιουργήθηκαν.

Κατανομή φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ στα εργαστήρια του 1ου εξαμήνου

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022.

Επίσης, δείτε ξανά το ωρολόγιο πρόγραμμα γιατί έγινε αλλαγή στις Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο