Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΝΕΑ Κατανομή σε εργαστηριακά τμήματα των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας

Μελλοντικοί συνάδελφοι, σήμερα διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα αναφορικά με την κατανομή σας σε εργαστηριακά τμήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέκυψε επειδή πολλοί φοιτητές των τυπικών εξαμήνων ΔΕ δήλωσαν τα εργαστηριακά μαθήματα μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που ήταν η προθεσμία προκειμένου να γίνει έγκαιρα η κατανομή. Ως εκ τούτου, πολλοί φοιτητές τυπικού εξαμήνου δεν ήταν στην αρχική κατανομή, οπότε η νέα κατανομή ήταν αναγκαία.

Στη νέα αυτή κατανομή έγινε σημαντική προσπάθεια ώστε να τηρηθεί η αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον για τους φοιτητές των τυπικών εξαμήνων.

Καλή αρχή στο νέο εξάμηνο.

Κατανομή φοιτητών σε εργαστηριακά Τμήματα – 2ο εξάμηνο (ΝΕΟ)

Κατανομή φοιτητών σε εργαστηριακά Τμήματα – 4ο εξάμηνο (ΝΕΟ)

Κατανομή φοιτητών σε εργαστηριακά Τμήματα – 6ο εξάμηνο (ΝΕΟ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο