Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή σε εργαστηριακά τμήματα των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τις λίστες με την κατανομή των φοιτητών στα εργαστήρια 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου.

Κατανομή φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ στα εργαστήρια του 1ου εξαμήνου

Κατανομή φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ στα εργαστήρια του 3ου εξαμήνου

Κατανομή φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ στα εργαστήρια του 5ου εξαμήνου

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εργαστήρια της Βιοχημείας και της Γεωργικής Μετεωρολογίας θα παρακολουθήσουν στο ένα τμήμα που δημιουργήθηκε.

Οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου που έχουν δηλώσει τα εργαστηριακά μαθήματα της Ειδικής Εντομολογίας, της Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας Οπωροκηπευτικών και της Γενικής Φυτοπαθολογίας θα κατανεμηθούν σε τμήματα από τους διδάσκοντες.

Τέλος,παρακαλείσθε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Ωρολόγιου Προγράμματος, καθώς έγιναν μικρές αλλαγές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο