Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή φοιτητών του 3ου εξαμήνου σε εργαστηριακά τμήματα

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την κατανομή των φοιτητών του 3ου εξαμήνου σε εργαστηριακά τμήματα. Στα μαθήματα της Αμπελουργίας και Γενικής Φυτοπαθολογίας, η κατανομή θα γίνει από τους υπύθυνους Καθηγητές των μαθημάτων. Επίσης, ενημερωθείτε για το τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, μετά από μικροαλλαγές που έγιναν.

Κατανομή φοιτητών 3ου εξαμήνου σε εργαστηριακά τμήματα

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο