Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή φοιτητών 1ου εξαμήνου σε εργαστηριακά τμήματα

(Αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την κατανομή σας σε εργαστηριακά τμήματα βάσει του Αριθμού Μητρώου σας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Επίσης, δείτε το επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, έπειτα από μια αλλαγή που έγινε στις ώρες δύο εργαστηριακών τμημάτων του μαθήματος “Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο