Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνητική Δραστηριότητα

Το Τμήμα Γεωπονίας διαθέτει εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο