Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επαναπροκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων

Επισυνάπτεται απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα:
«ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ».
Σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ.2 του Ν.4692/2020 οι εκλογές για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναπροκηρύσονται υποχρεωτικά.

Η Γραμματέας

Μετάβαση στο περιεχόμενο