Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ένταξη φοιτητών Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 ότι οι προϋποθέσεις για ένταξη είναι:

Α. Οι φοιτητές να μην έχουν υπερβεί το δωδέκατο εξάμηνο σπουδών.

Β. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών μέχρι το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Γ. Λόγω των έκτακτων συνθηκών Covid δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε φοιτητές που έχουν ως μόνη εκκρεμότητα την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και της πτυχιακής εργασίας εφόσον τα έχουν δηλώσει τουλάχιστον το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο