Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για την επιχειρηματικότητα

Την Παρασκευή 17/3 και ώρα 14:00-15:00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο AGRO το εργαστήριο “Enterprise & Innovation Lab” στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο». Όσοι παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο