Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση φοιτητών που πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κήπων και Πάρκων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο

Το μάθημα του Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κήπων και Πάρκων παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, για τις οποίες οι φοιτητές που θα ήθελαν να το δηλώσουν πρέπει να είναι ενήμεροι.

1.  Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που θα μπορέσουν να συμμετέχουν αναγκαστικά περιορίζεται στους είκοσι πέντε (25) λόγω φόρτου εργασίας και περιορισμένου αριθμού σχεδιαστηρίων.
2.  Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και τη θεωρία καθώς αυτή αναμειγνύεται με τον πρακτικό σχεδιασμό σε συνεχή ροή και αλληλεπίδραση. Άρα οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν και τη θεωρία του μαθήματος αυτού. Αυτό σημαίνει πως κατά τη διάρκεια της θεωρίας και του εργαστηρίου είναι άτοπο να συμπίπτει χρονικά και βάσει ωρολόγιου εκπαιδευτικού προγράμματος οποιοδήποτε άλλο μάθημα του έτους είτε πρόκειται για εργαστήριο είτε για θεωρία.
3.  Προκειμένου να γίνει επιλογή των 25 φοιτητών θα ληφθεί υπόψη η γνώση τους σε θέματα Καλλωπιστικών φυτών και, άρα, θα πρέπει είτε να έχουν ήδη παρακολουθήσει το μάθημα των Καλλωπιστικών Φυτών Εξωτερικών Χώρων, είτε να έχουν δηλώσει την παρακολούθηση αυτού στο ίδιο εξάμηνο με τη διεξαγωγή του μαθήματος του Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κήπων και Πάρκων
4.  Εάν απαιτηθεί περαιτέρω επιλογή λόγω υπεράριθμων αιτήσεων, ως κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω με σειρά σημαντικότητας:
*   Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
*   Γνώση σχεδίου (ελεύθερο ή γραμμικό ή προοπτικό)
*   Γνώση σχεδιασμού με ηλεκτρονικά λογισμικά (AutoCad)
*   Βαθμολογία στο μάθημα των Καλλωπιστικών Φυτών Εξωτερικών Χώρων
*   Πολλή καλή έως άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Ο Καθηγητής,

Δρ. Π.Α. Νεκτάριος

Μετάβαση στο περιεχόμενο