Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση Φοιτητών – Δηλώσεις Μαθημάτων – Κατευθύνσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι:

  1. Οι δηλώσεις για τα μαθήματα κορμού και τα μαθήματα των 3 Κατευθύνσεων (Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, Οπωροκηπευτικών, Φυτοπροστασίας & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών) θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
  2. Η συσσώρευση φοιτητών στην Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα ως προς την υλοποίηση διπλωματικών εργασιών. Για το λόγο αυτό παροτρύνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την εν λόγω Κατεύθυνση να επανεξετάσουν την επιλογή τους και εφόσον το επιθυμούν να επιλέξουν την Κατεύθυνση Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων με ενημέρωση στη Γραμματεία του Τμήματος.
  3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος το μάθημα “Επιχειρηματική Ανθοκομία” μεταφέρθηκε από το 8ο εξάμηνο στο 7ο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο