Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ- χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, οι Επί πτυχίω φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που τους απομένουν το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο με την επιπλέον προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στα μαθήματα αυτά. Ο επί πτυχίω φοιτητής, είναι αυτός που βρίσκεται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου για τους φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων  και μεγαλύτερο του 10ου για τους φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΠΣ Γεωπονίας.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείτε στο πληροφοριακό σύστημα.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά το διάστημα από 28/11/2023 έως  05/12/2023. 

Από τη Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο