Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διορθωτικές δηλώσεις-Ανανεώσεις Εγγραφών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ  από Τρίτη 20/02/2024 ώρα 10:00 μέχρι και Κυριακή 25/02/2024 ώρα 23:59.
Όλοι οι φοιτητές μπορούν να προβούν σε δήλωση ή διόρθωση:

  • Θεωρητικών μαθημάτων
  • Εργαστηριακών ομάδων

Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα
Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.
Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωσή της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο