Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διορθωτικές δηλώσεις-Ανανεώσεις Εγγραφών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ  από Τρίτη  05/10/2021 ώρα 14:00 μέχρι και Κυριακή 10/10/2021 ώρα 23:59.
Όλοι οι φοιτητές μπορούν να προβούν σε δήλωση ή διόρθωση:

  • Θεωρητικών μαθημάτων
  • Εργαστηριακών ομάδων

Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “ΔΗΛΩΣΗ” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας θα σας αποσταλεί email με τα μαθήματα που δηλώσατε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο