Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση πρόθεσης φυσικής παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου (edupass)

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές ή επισκέπτες που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσία τους στους χώρους του Πανεπιστημίου μέσω της πλατφόρμας https://edupass.gov.gr/

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet είτε τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον αριθμό μητρώου και τον αριθμό της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (αν είστε φοιτήτρια/ης)

Στόχοι της δήλωσης αποτελούν η συμβολή:

  • στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
  • στον έλεγχο αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο