Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής

Το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 14/05/2021 έως και 23/05/2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές που βρίσκονται  σε εξάμηνο μεγαλύτερο  ή και ίσο του 9ου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 μονάδες  ECTS, χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση ( 20 και 10 ECTS αντίστοιχα ) να του απομένουν μόνο 40 ECTS για να ολοκληρώσει το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

Από τη Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο