Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη το Ν.4452/15-02-2017, αρθρ.31, παρ.1, «Ρύθμιση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας», αποφάσισε να γίνει εμβόλιμη εξεταστική για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους  2019-2020.  Ο επί πτυχίω φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα που του απομένουν από το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο με την επιπλέον προϋπόθεση ότι έχει ήδη εγγραφεί στα μαθήματα αυτά.

Ο επί πτυχίω φοιτητής, είναι αυτός που βρίσκεται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 μονάδες ECTS, χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση (20 και 10 ECTS αντίστοιχα), δηλαδή του απομένουν μόνο 40 ECTS για να ολοκληρώσει το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων (Εμβόλιμη Εξεταστική) θα ανοίξει από  05/05/2021 έως και 15/05/2021 για τους παραπάνω φοιτητές, ώστε να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που  επιθυμούν να εξεταστούν στην  εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο