Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδραστικό εργαστήριο με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην αειφορία και στα βιώσιμα συστήματα αγροτικής παραγωγής.

Το Εργαστήριο Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής, του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕΠΑ), συμμετέχει στην συζήτηση προτάσεων για αειφόρα συστήματα γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία και με την πρωτοβουλία “Feed the Change,” του Slow Food.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει ένα διαδραστικό εργαστήριο με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην αειφορία και στα βιώσιμα συστήματα αγροτικής παραγωγής.

Το εργαστήριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024, και ώρα 18:00 – 19:00, στο Αμφιθέατρο Νικόλαος Μαλαθράκης (AGRO) του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ).

Το εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας, άλλων τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς και λοιπών ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κρήτης, για τις τρέχουσες πολιτικές και στρατηγικές. της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά την αγροοικολογία, την αειφόρο γεωργία και τις αναγκαίες πολιτικές στήριξης τους σε επίπεδο ΕΕ.

Το εργαστήριο θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αξιολογήσουν κριτικά το υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής αλλά και να προτείνουν στρατηγικές για τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών.

Το εργαστήριο στοχεύει στην αύξηση της αειφορίας της γεωργικής παραγωγής σε τοπικό επίπεδο και Ευρωπαϊκό και τη βιωσιμότητά της ελαιοκαλλιέργειας και της αμπελοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Ιωάννης Ζωγραφάκης: τηλ.: 2810 379520, email: zografakisioan@hmu.gr

Μαρία Δανδουλάκη: τηλ.: 6976816603, email: m_dandoulaki@hotmail.com

 

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου

Εμμανουήλ Καμπουράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγροοικολογίας – Ελαιοκομίας ΕΛΜΕΠΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο