Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας – Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Αγαπητοί φοιτητές

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο αξιολόγηση του διδακτικού έργου του Τμήματος Γεωπονίας.  Η διεξαγωγή της διαδικασίας αποτελεί ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και εποπτεύεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΛΜΕΠΑ. Με την αξιολόγηση Μαθήματος/ Διδασκαλίας επιδιώκεται η διαρκής  βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό.

Η συμπλήρωση των εμπιστευτικών αυτών ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική για το Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο. Οι  πληροφορίες που προκύπτουν αξιοποιούνται από τους διδάσκοντες και το Τμήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου.

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση όλων των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 από τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας θα γίνει από την Δευτέρα 27/11 έως και την Παρασκευή 1/12/2023.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημα θα συμπληρωθεί ανώνυμα με τη χρήση κινητού τηλεφώνου μόνο από τους φοιτητές που θα παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Για πρόσβαση στο διαδίκτυο στο κεντρικό κτίριο της Σχολής συνδεθείτε στο hmu-guest με χρήση των κωδικών HMUid ή  στο eduroam.

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα στείλει ανακοίνωση στους φοιτητές με το σύνδεσμο για το ερωτηματολόγιο του μαθήματος μέσα από το eclass. Την ώρα του μαθήματος ο διδάσκων θα εισέλθει στην αίθουσα διδασκαλίας για να υπενθυμίσει στους φοιτητές την έναρξη της διαδικασίας και να τους γνωστοποιήσει τον κωδικό πρόσβασης (token) στο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια θα αποχωρήσει για 15 λεπτά από την αίθουσα.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολουθείτε κατά το τρέχον εξάμηνο, καθώς και των αντίστοιχων διδασκόντων. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας και η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας δεν είναι δυνατή από κανέναν!

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο