Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

To  Τμήμα Γεωπονίας προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης που θα ήθελαν να αποσπαστούν στο ΕΛΜΕΠΑ και  να διδάξουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος  στις παρακάτω  θεματικές ενότητες:

  • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων
  • Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
  • Οπωροκηπευτικών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπαστούν στο Τμήμα Γεωπονίας  θα ασκούν με ευθύνη του  Προέδρου του Τμήματος έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τομέων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.

Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του οικείου φορέα με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο