Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) και 380/7.11.2020 Διευκρινιστική Εγκύκλιο που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 η πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών αναστέλλεται για το παραπάνω διάστημα δηλαδή από 7/11/2020 έως 30/11/2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο