Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανανεώσεις εγγραφών – Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2023

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Αφορά σε όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας)

Δηλώσεις Μαθημάτων

1. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 14/02/2023 (ώρα 12:00 ) μέχρι και την Τετάρτη 15/02/2023 (ώρα 14:00). Για αυτή την περίοδο, οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώνουν τα θεωρητικά μαθήματα κι από τα εργαστήρια μόνο αυτά του τυπικού τους εξαμήνου, αντίστοιχα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα δηλώνουν τα μαθήματα κορμού και της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Οι δηλώσεις των εργαστηρίων από τους υπόλοιπους φοιτητές  ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου ή φοιτητές του 8ου που θέλουν να δηλώσουν τα μαθήματα άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής μαθήματα, θα ανοίξουν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 15/02/2023 (ώρα 15:00) έως Παρασκευή 17-02-2023 (ώρα 15:00μ.μ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιλογή εργαστηριακού τμήματος γίνεται αποκλειστικά από τους φοιτητές κατά την δήλωση των μαθημάτων

2. Στα εργαστήρια όλων των μαθημάτων (Υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και Επιλογής Υποχρεωτικά) θα υπάρξουν τμήματα για τους φοιτητές που το δηλώνουν πρώτη φορά.

3.Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄. Στο τμήμα αυτό εγγράφονται όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μάθημα με τις προβλεπόμενες γι’ αυτό παρουσίες κι έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 0,1-4,9. Όσοι εγγραφούν στο Τμήμα αυτό δεν θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αλλά θα εξεταστούν κανονικά. Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

Ανανεώσεις εγγραφών

Οι ανανεώσεις εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 14/02/2023 (ώρα 12:00) έως και 28/02/2023 (ώρα 23:59)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

 • Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.
 • Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.
 • Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.Προτείνεται οι φοιτητές να δηλώνουν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που δεν έχουν επιτύχει, ώστε να ολοκληρώνονται.

2.Τα μαθήματα που εξετάζονται στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί το χειμερινό κι εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  (Αφορά όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του πρώην ΤΕΙ Κρήτης)

1. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 15/02/2023 (ώρα 15:00) έως Παρασκευή 17-02-2023 (ώρα 15:00μ.μ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιλογή εργαστηριακού τμήματος γίνεται αποκλειστικά από τους φοιτητές κατά την δήλωση των μαθημάτων

2. Στα εργαστήρια όλων των μαθημάτων (Υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και Επιλογής Υποχρεωτικά) θα υπάρξουν τμήματα για τους φοιτητές που το δηλώνουν πρώτη φορά.

3. Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄. Στο τμήμα αυτό εγγράφονται όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μάθημα με τις προβλεπόμενες γι’ αυτό παρουσίες κι έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 0,1-4,9. Όσοι εγγραφούν στο Τμήμα αυτό δεν θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αλλά θα εξεταστούν κανονικά. Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

4. Οι ανανεώσεις εγγραφών θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 14/02/2023 (ώρα 12:00) έως και 28/02/2023(ώρα 23:59)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

 • Στις δηλώσεις μαθημάτων τα μαθήματα θα εμφανίζονται πλέον με τον τίτλο και τον κωδικό του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου  π.χ. ΓΠ1001 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ θα εμφανίζεται ως 0810.1.003.1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.
 • Μπορείτε να βρείτε όλες τις αντικαταστάσεις μαθημάτων εδώ Αντιστοίχιση μαθημάτων και επιπλέον μαθήματα
 • Το μάθημα ΓΠ 6001 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ δεν αντικαθίσταται  με μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Γεωπονίας.
 • Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.
 • Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.
 • Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

Δείτε το τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2023 πατώντας ΕΔΩ.

Για δική σας ευκολία παρατίθενται οι αλλαγές – προσθήκες που έγιναν σε σχέση με το πρόγραμμα βάσει του οποίου κάνατε τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στα εργαστηριακά μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου,

3ο Εξάμηνο

 • Γενική Γεωργία  Θεωρία  Τετάρτη 14:00-17:00
 • Συστηματική Βοτανική  Θεωρία  Τρίτη 9:00-12:00
 • Μικροβιολογία
  Θεωρία  Δευτέρα 14:00-17:00
  Εργαστήριο Δευτέρα  17:00-19:00 και 19:00-21:00
 • Γεωργ. Μηχανολογία
  Θεωρία   Παρασκευή 15:00-18:00
  Εργαστήριο Πέμπτη  9:00-11:00  11:00-13:00 και 13:00-15:00
 • Οργανική χημεία  Θεωρία  Πέμπτη 15:00-18:00

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση  Βιοτεχνολογικών  Εφαρμογών Και Φυτοπροστασίας

 • Παράγοντ. Καταπόν. Φυτών
  • Θεωρία  Τετάρτη  18:00-21:00
  • Εργαστήριο Τετάρτη  14:00-16:00 και 16:00-18:00

Κατεύθυνση Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων

 • Θερμοκ. Κατασκ. Και  Εξοπλισμός
  • Θεωρία   Δευτέρα  9:00-12:00
  • Εργαστήριο Δευτέρα  12:00-14:00
 • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Επαναχρησιμοποίηση
  • Θεωρία   Πέμπτη  12:00-15:00
  • Εργαστήριο Πέμπτη  15:00-17:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο