Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

1. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων)

(Αφορά όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του πρώην ΤΕΙ Κρήτης)   

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 14/02/2024 (ώρα 10:00) έως Κυριακή 18-02-2024 (ώρα 23:59).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1.Η επιλογή εργαστηριακού τμήματος γίνεται αποκλειστικά από τους φοιτητές κατά την δήλωση των μαθημάτων

2.Στα εργαστήρια όλων των μαθημάτων (Υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και Επιλογής Υποχρεωτικά) θα υπάρξουν τμήματα για τους φοιτητές που το δηλώνουν πρώτη φορά.

3.Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄. Στο τμήμα αυτό εγγράφονται όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μάθημα με τις προβλεπόμενες γι’ αυτό παρουσίες κι έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 0,1-4,9. Όσοι εγγραφούν στο Τμήμα αυτό δεν θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αλλά θα εξεταστούν κανονικά.

Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

Οι ανανεώσεις εγγραφών θα πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 14/02/2024 (ώρα 10:00) έως και 29/02/2024(ώρα 23:59) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Στις δηλώσεις μαθημάτων τα μαθήματα θα εμφανίζονται πλέον με τον τίτλο και τον κωδικό του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου  π.χ. ΓΠ1001 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ θα εμφανίζεται ως 0810.1.003.1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις αντικαταστάσεις μαθημάτων εδώ Αντιστοίχιση μαθημάτων και επιπλέον μαθήματα

Το μάθημα ΓΠ 6001 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ θα διδαχθεί για μία μόνο φορά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 για τους φοιτητές του ΤΕΙ.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.

Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις  έχει αλλάξει σε:https://student.hmu.gr

2.ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Τμήμα Γεωπονίας)

(Αφορά όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας)   

1.Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 14/02/2024 (ώρα 10:00) μέχρι και την Πέμπτη 15/02/2024 (ώρα 14:00). Για αυτή την περίοδο, οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώνουν τα θεωρητικά μαθήματα και από τα  εργαστήρια μόνο αυτά του τυπικού τους εξαμήνου, αντίστοιχα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα δηλώνουν τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Οι δηλώσεις των εργαστηρίων από τους υπόλοιπους φοιτητές  ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου ή φοιτητές του 8ου που θέλουν να δηλώσουν τα μαθήματα άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής μαθήματα, οι δηλώσεις θα ανοίξουν ηλεκτρονικά από Πέμπτη 15/02/2024 (ώρα 15:00) έως Κυριακή 18-02-2024 (ώρα 23:59).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1.Η επιλογή εργαστηριακού τμήματος γίνεται αποκλειστικά από τους φοιτητές κατά την δήλωση των μαθημάτων

2.Στα εργαστήρια όλων των μαθημάτων (Υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και Επιλογής Υποχρεωτικά) θα υπάρξουν τμήματα για τους φοιτητές που το δηλώνουν πρώτη φορά.

3.Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄. Στο τμήμα αυτό εγγράφονται όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μάθημα με τις προβλεπόμενες γι’ αυτό παρουσίες κι έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 0,1-4,9. Όσοι εγγραφούν στο Τμήμα αυτό δεν θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αλλά θα εξεταστούν κανονικά.

Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

  Οι ανανεώσεις εγγραφών θα πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 14/02/2024 (ώρα 10:00) έως και 29/02/2024(ώρα 23:59) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.

Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις  έχει αλλάξει σε: https://student.hmu.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.Προτείνεται οι φοιτητές να δηλώνουν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που δεν έχουν επιτύχει, ώστε να ολοκληρώνονται.

2.Τα μαθήματα που εξετάζονται στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο