Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2022 ΕΔΩ.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων)

(Αφορά όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του πρώην ΤΕΙ Κρήτης)

  1. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 28/09/2022 (ώρα 12:00 ) μέχρι και την Πέμπτη 29/09/2022 (ώρα 14:00). Για αυτή την περίοδο, οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώνουν τα θεωρητικά μαθήματα κι από τα εργαστήρια μόνο του τυπικού τους εξαμήνου.

Οι δηλώσεις των εργαστηρίων από τους υπόλοιπους φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου οι δηλώσεις θα ανοίξουν ηλεκτρονικά από Πέμπτη 29/09/2022 (ώρα 15:00) έως Παρασκευή 30-09-2022 (ώρα 15:00μ.μ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Στα εργαστήρια όλων των μαθημάτων (Υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και Επιλογής Υποχρεωτικά) θα υπάρξει ένα τμήμα το οποίο θα δηλώνεται από τους φοιτητές, Η κατανομή τους στα επί μέρους εργαστηριακά τμήματα που αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς.
  1. Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄) που θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τους φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί σε προηγούμενα εξάμηνα με βαθμό από 0,1 έως και 4,9 και θα δίνουν μόνο εξετάσεις, δεν θα τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια τους κανονικά σε Τμήματα, μόνο εφόσον το δηλώνουν για πρώτη φορά.

Το Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄ δηλώνεται μόνο από φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο κι έχουν βαθμολογηθεί, κι όχι από φοιτητές που το δηλώνουν για πρώτη φορά.  Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

 Οι ανανεώσεις εγγραφών θα πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 28/09/2022 (ώρα 12:00) έως και 07/10/2022(ώρα 23:59) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Στις δηλώσεις μαθημάτων τα μαθήματα θα εμφανίζονται πλέον με τον τίτλο και τον κωδικό του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου  π.χ. ΓΠ1001 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ θα εμφανίζεται ως 0810.1.003.1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις αντικαταστάσεις μαθημάτων εδώ: Αντιστοίχιση μαθημάτων και επιπλέον μαθήματα

Το μάθημα ΓΠ 6001 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ δεν αντικαθίσταται  με μάθημα του Προγράμματος Σπουδών Γεωπονίας.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.

Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr

 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Τμήμα Γεωπονίας)

(Αφορά όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας)

1. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 28/09/2022 (ώρα 12:00 ) μέχρι και την Πέμπτη 29/09/2022 (ώρα 14:00). Για αυτή την περίοδο, οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώνουν τα θεωρητικά μαθήματα κι από τα  εργαστήρια μόνο του τυπικού τους εξαμήνου, αντίστοιχα οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου θα δηλώνουν τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Οι δηλώσεις των εργαστηρίων από τους υπόλοιπους φοιτητές  ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου ή φοιτητές του 7ου που θέλουν να δηλώσουν τα μαθήματα άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής μαθήματα, οι δηλώσεις θα ανοίξουν ηλεκτρονικά από Πέμπτη 29/09/2022 (ώρα 15:00) έως Παρασκευή 30-09-2022 (ώρα 15:00μ.μ.).

2. Στα εργαστήρια όλων των μαθημάτων (Υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και Επιλογής Υποχρεωτικά) θα υπάρξει ένα τμήμα για τους φοιτητές που το δηλώνουν πρώτη φορά. Η κατανομή των φοιτητών στα επί μέρους εργαστηριακά τμήματα που αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς.

3. Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄) που θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τους φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί  σε προηγούμενα εξάμηνα με βαθμό από 0,1 έως και 4,9 και θα δίνουν μόνο εξετάσεις, δεν θα τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια τους κανονικά σε Τμήματα, μόνο εφόσον το δηλώνουν για πρώτη φορά.

Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

Οι ανανεώσεις εγγραφών θα πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 28/09/2022 (ώρα 12:00) έως και 07/10/2022(ώρα 23:59)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.

Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.Προτείνεται οι φοιτητές να δηλώνουν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που δεν έχουν επιτύχει, ώστε να ολοκληρώνονται.

2.Τα μαθήματα που εξετάζονται στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί το χειμερινό κι εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο