Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Γεωργική Οικονομία-ΟΔΓΕ

Στο πρόγραμμα των εξετάσεων, εκ παραδρομής το μάθημα “Γεωργική Οικονομία-ΟΔΓΕ” ήταν γραμμένο σε δύο διαφορετικές μέρες. Το μάθημα θα δοθεί την Τετάρτη, 10/2 και ώρα 15:00-17:00. Το διορθωμένο πρόγραμμα είναι τώρα αναρτημένο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο