Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση δυο θέσεων μελών ΔΕΠ

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με πολύ χαρά σας ενημερώνει ότι καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ δύο (2) νέες θέσεις Επίκουρων Καθηγητών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

– Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο:
«Γεωργική Μηχανολογία και Θερμοκηπιακές Κατασκευές»
Λήξη: 20-07-2023
– Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο:
«Λαχανοκομία»
Λήξη:20-07- 2023

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apella.minedu.gov.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο