Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να ενταχθούν στο στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας

Ένταξη φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ

 Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας ότι:

Α. Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα οκτώ εξάμηνα με μόνη εκκρεμότητα την παρουσίαση της πτυχιακής θα ενταχθούν κανονικά στο 5ετές.

Β. Οι φοιτητές που βρίσκονται τώρα στο 4ο έτος σπουδών, με βάση τη νομοθεσία δεν μπορούν να ενταχθούν και να δηλώσουν μαθήματα του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τα 8 εξάμηνα. Η αίτησή τους για ένταξη στο 5ετές θα συζητηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος το Σεπτέμβριο του 2021.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα του 4ετούς ή χρωστάνε μικρό αριθμό μαθημάτων και έχουν ελεύθερες ώρες στο πρόγραμμά τους, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τώρα επιπλέον μαθήματα του δικού τους Προγράμματος Σπουδών, από αυτά που έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του 5ετούς και τα οποία θα τους κατοχυρωθούν μελλοντικά με την ένταξή τους (πχ. Ειδ. Θέματα Λαχανοκομίας, Φυλλοβόλα κ.ά.). Οι ίδιοι φοιτητές παροτρύνονται να αναζητήσουν διπλωματική εργασία (θεωρητική) μετά από συνεννόηση με τον αντίστοιχο καθηγητή με θεματολογία που τους ενδιαφέρει.  Ελπίζουμε ότι στο άμεσο προσεχές διάστημα θα επιτραπεί η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης που αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Τέλος, παρακαλούνται οι φοιτητές να απευθύνονται στους  Υπεύθυνους Τομέων του Τμήματος και στους καθηγητές για την επίλυση εκπαιδευτικών θεμάτων και όχι στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής, Δημήτριος Γκούμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο