Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και οφείλουν ένα μόνο τελευταίο εργαστήριο και καμία θεωρία, το οποίο έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν κι έχουν εξεταστεί με μη προβιβάσιμο βαθμό, να ενημερώσουν την Γραμματεία στο παρακάτω email:

secretariat-agr@hmu.gr έως τις 08-09-2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο