Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προγραμματίζει να πραγματοποιήσει Τελετή Καθομολόγησης (Ορκωμοσίας) – Απονομής Πτυχίων/Διπλωμάτων την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 για τους αποφοίτους:

  • των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Τεχνολόγων Γεωπόνων» και «Γεωπονίας»
  • του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία».

Στην απονομή θα συμπεριληφθούν όσοι φοιτητές των ΠΠΣ έχουν αποφοιτήσει ή έχουν τις προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Αποφοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις 07-06-2024.

Οι συμμετέχοντες στην ορκωμοσία θα ενημερωθούν με προσωπική πρόσκληση και δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από μέρους τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο