Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για φοιτητές 6ου εξαμήνου: Πρόθεση Δήλωσης Κατεύθυνσης Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24

Οι φοιτητές του έκτου εξαμήνου θα πρέπει υποχρεωτικά, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εργαστηριακών μαθημάτων, να δηλώσουν πρόθεση για επιλογή κατεύθυνσης.

Στην σχετική εφαρμογή, θα εμφανίζονται στους φοιτητές, οι τρεις (3) κατευθύνσεις 1. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, 2. Οπωροκηπευτικών και 3. Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών. Θα χρειαστεί μια δημιουργία αίτησης -δήλωσης ότι σκοπεύουν να δηλώσουν μία (1)  από τις τρεις (3) κατευθύνσεις.

Η πρόθεση δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να έχει δηλωθεί έως 20/06/2023.

Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε οι φοιτητές να κάνουν την σχετική επιβεβαίωση.

Ο σύνδεσμος συμμετοχής βρίσκεται στην διεύθυνση https://morpheus.hmu.gr/application/new/93 

Η διαδικασία της επιβεβαίωσης είναι εξαιρετικά απλή.

1.Δημιουργία αίτησης – Στην πράξη είναι ένα απλό click σε μία κατεύθυνση που θα δηλώσουν.

2.Προσωρινή Υποβολή – Οριστική Υποβολή

Πρέπει να γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ, ώστε να καταχωρηθεί στο σύστημα η πρόθεση δήλωσης κατεύθυνσης.

Η οριστική δήλωση κατεύθυνσης θα γίνει τον Σεπτέμβριο με τις δηλώσεις μαθήματων χειμερινού εξαμήνου, η πρόθεση δήλωσης κατεύθυνσης δεν είναι δεσμευτική.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο