Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Επισυνάπτεται η απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας  «Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο